Schooltijden


Schooltijden 
Groepen 1 t/m 4:
maandag                  dinsdag               woensdag                donderdag            vrijdag
08.30-14.30             08.30-14.30        08.30-12.15             08.30-14.30          08.30-12.00
 
Groepen 5 t/m 8:
maandag                  dinsdag               woensdag                donderdag            vrijdag
08.30-14.30             08.30-14.30        08.30-12.15             08.30-14.30          08.30-14.30
 
De school gaat open om 8:20 uur. De leerlingen hebben dan 10 minuten om op tijd klaar te zijn voor de les en (eventueel) afscheid te nemen van hun ouders. Leerlingen nemen buiten afscheid van hun ouders en gaan zonder hun ouders naar binnen. Om 8:30 uur beginnen de lessen.
 
Tussen de middag hebben de leerlingen 25 minuten pauze. Dit gebeurt op drie verschillende tijdstippen, zodat niet alle leerlingen tegelijkertijd hun pauze hebben. Tijdens deze pauze wordt toezicht gehouden door externe krachten. Voorafgaand of na de pauze lunchen de leerlingen in de klas bij de eigen leerkracht.