Ziekmelden

Ziekmelden/doktersbezoek.

Als een kind te ziek is om naar school te komen, melden de ouders dit vóór 8:30 uur via de Parro-app aan school.
Ouders melden ook vooraf aan school als een kind vanwege dokters/artsenbezoek een deel van de lessen moet missen